Veřejný sektor

  • ÚMČ Praha 5 – Velká Chuchle: výstavba nového záchytného parkoviště u Strakonické ul. včetně přilehlých komunikací, parkoviště a příjezdové komunikace v ul. Starolázeňská, rekonstrukce ZŠ Ch. Masarykové, rekonstrukce činžovního domu - ul. U Bažantnice včetně zateplení fasády, další komunikace (chodníky a vozovky, v některých případech i s veřejným osvětlením) v Praze 5 –Velké Chuchli, částečná rekonstrukce budovy ÚMČ (půdní vestavba, rekonstrukce střechy,..) , zateplení fasád pěti bytových domů – Radotínská 384/2, 384/4. Rekonstrukce kulturního domu K8 - Kazinská 8/5
  • ÚMČ Praha 12 – Rekonstrukce a zateplení ploché střechy na objektu Anglické školy -ul. K Lesu 554, Praha 12, rekonstrukce plochých střech objektů bývalých MŠ v ul. Levského, Rakovského a Ke Kamýku, Praha 12, rekonstrukce činžovního domu – Nad Teplárnou 19, Praha 12, rekonstrukce kulturního centra – Pertoldova 3346/10, Praha 12.
  • ÚMČ Praha 16 – Rekonstrukce kulturního domu „Koruna“ – nám.Osvoboditelů, Praha 16, rekonstrukce mateřských škol – Býšovská 4, Praha 16, nám.Osvobotitelů 1367 a 1368, Praha 16, přístavba křídla k objektu základní školy – Loučanská 1112, Praha 16.
  • Česká zemědělská univerzita – Výstavba výukového pavilonu s bezbariérovým přístupem – V Lázních 3, Praha 5.
  • Státní zdravotní ústav – Rekonstrukce mateřské školy a dětského hřiště – Šrobárova 49/48, Praha 10, Rekonstrukce sociálních zařízení - budova č.7, budova č. 11, budova č.23, budova č.1,  Oprava ploché střechy a oprava fasády - budova č.11, Oprava vrátnice, Nové přístupové venkovní schodiště u budovy č.31 a u budovy č.6 - Šrobárova 49/48, Praha 10, Modernizace systému a zázemí laboratoří BSL3 v budově č.4, Oprava vodovodní přípojky do budovy č.11,  Rekonstrukce laboratoří v budovách č.6, 11, 24, 4 ,3, 2, 7,  Výměna oken v budově č.4 
  • SÚKL  - Rekonstrukce 25 ks laboratoří v budově č.24, rekonstrukce prostor v budově č. 24 včetně výměny osobního a nákladního výtahu -Šrobárova49/48, Praha Vestavba výtahu a rekonstrukce sousedních prostor,                                                                                                                                             
  • Ústav struktury a mechaniky hornin (V Holešovičkách 94, Praha 8) -    Rekonstrukce kanceláří a laboratoří v budovách "A", "B", "C", "Ct", "E",                  Rekonstrukce zděného oplocení včetně úpravy vjezdu  a nové závory ,  Rekonstrukce venkovního schodiště, Stavební úpravy v budově A - nový osobní výtah včetně výtahové šachty a  rekonstrukce přilehlých kanceláří a sociálních zařízení                                                                                                                                                                                                                                
  • Gymnázium Jaroslava Heyrovského (Mezi Školami 2475, Praha 5)  - Rekonstrukce několika pánských a dámských sociálních zařízení, Stavební úpravy venkovního prostoru před hlavním vchodem + výměna vchodového portálu, Rekonstrukce učeben, technických místností a chodeb, Rekonstrukce školní jídelny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  • Technický ústav požární ochrany        -          Rekonstrukce laboratoří,kanceláří a chodeb                                                                                                                         
  • Město Benátky nad Jizerou                   -          Oprava fasády zámku - Benátky nad Jizerou